NAJLEPSZE
Z WYSOKOMAZOWIECKIEGO

Konsorcjum na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w zakresie sprzedaży soków, olejów, warzyw oraz ciastek.

Celem utworzenia konsorcjum jest wypracowanie jednej marki produktów pod wspólnym logo rozpoznawalnym na lokalnym rynku i nie tylko. Grupa będzie dążyła do zdobywania stałych odbiorców w celu dalszego rozwijania produkcji i zwiększania sprzedaży bezpośredniej. Umożliwienie sprzedaży (dostawy) bezpośredniej prosto z gospodarstwa, a nawet prosto z pola (w dobie pandemii zmniejszy to do minimum możliwość przenoszenia wirusa). Zdobywanie dzięki stronie internetowej i reklamie kolejnych odbiorców również spoza Województwa Podlaskiego. Wszyscy członkowie konsorcjum chcą wspólnie działać w celu zwiększenia produkcji i sprzedaży w kolejnych latach. Dzięki reklamie i stronie internetowej grupa zechce wprowadzić kilka modeli sprzedaży:

Sprzedaż prosto z pola

gdzie klient będzie mógł praktycznie bez kontaktu ze sprzedającym sam pozyskać - wybrać towar, a następnie zapłacić przelewem lub do skarbonki. Ten model sprzedaży będzie realizowany w siedzibach gospodarstw w miejscowościach Rosochate Kościelne, Osipy wyciory drugie i Kozarze.

Sprzedaż tradycyjna na targowiskach

Sprzedaż tradycyjna na targowiskach w: Czyżewie, Ciechanowcu, Sokołach, Kosowie Lackim, Zarębach Kościelnych

Dostawy bezpośrednie na zamówienie

klientów indywidualnych pod dom/blok oraz do okolicznych restauracji, barów na terenie powiatów, wysokomazowieckiego

Producenci:

Producenci warzyw

Paweł Śliwowski (ziemniaki)
Osipy Wydziory Drugie 1,
18-200 Wys-Maz
Grzegorz Śliwowski (marchew)
Osipy Wydziory Drugie 1,
18-200 Wys-Maz
Józef Skarzyński (ogórek gruntowy)
ul. Kościelan 15,
18-220 Rosochate Kościelne

Producenci soku z buraka czerwonego

Adam Skarzyński
ul. Kościelan 15,
18-220 Rosochate Kościelne

Producenci oleju słonecznikowego i ciastek

Ewa Franczuk
Kozarze 8B,
18-230 Ciechanowiec
Projekt finansowany przez: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. PROW 2014 – 2020 Działanie 16 „Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej
Główne korzyści
Dzięki współpracy grupa będzie dysponowała większą ilością jednorodnego towaru, co pozwoli na budowę stabilnej bazy klientów. Szerszy asortyment pod jedną marką ułatwi klientom zakup w jednym miejscu. Skróci łańcuch dostaw z pola do stołu, wyeliminuje pośredników, co będzie korzystne zarówno dla producentów jak i konsumentów. Ograniczenie pośrednictwa i kontaktów to również mniejsze ryzyko przeniesienia Covid 19.
Main Benefits
Thenks to the cooperation, the group will have a higher volume of goods of unified parameters, which will facilitate building a stable client base. A wider range of products under one brand will help clients to buy in one place, shorten the delivery chain from the field to the table and eliminate agents, which in beneficial for both the producers and the consumers. The less agency and fewer face-to-face contacts mean the lower risk of the spread of Covid-19.
Szczegóły projektu

Nazwa: "Najlepsze z wysokomazowieckiego"
Tytuł operacji: Konsorcjum na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w zakresie sprzedaży ziemniaków, warzyw, olejów i soków.
Skład grupy operacyjnej: Adam Skarzyński - lider grupy, Paweł Śliwowski Ewa Franczuk Józef Skarzyński, Grzegorz Śliwowski ,
Wartość projektu: 325 000,00 zł
Środki EFRROW 206797,50 zł co stanowi 63,63% przyznanej pomocy. Krajowe środki publiczne 118202,50zł co stanowi 36,37% przyznanej pomocy
Okres realizacji operacji: 08.05.2023r do 08.05.2024r.

Opis projektu
W skład konsorcjum wchodzą rolnicy zajmujący się produkcją ziemniaka jadalnego, warzyw, soku z buraka czerwonego, oleju słonecznikowego oraz ciastek. Celem grupy jest działanie na rzecz szerszego wejścia na rynek z ofertą oraz zwiększenia sprzedaży własnych produktów pod jednym logo. Wspólna promocja i reklama pozwoli wytworzenie oraz sprzedaż większych partii towaru o jednakowych parametrach. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku grupa wprowadzi kilka modeli sprzedaży: 1) Sprzedaż prosto z pola lub magazynu, gdzie klient sam będzie mógł wybrać towar. 2) Sprzedaż tradycyjna na targowiskach. 3) Konsorcjum będzie oferowało swój towar na Podlaskim e- bazaru i własnej stronie internetowej. 4) następną formą będzie dostawa bezpośrednia do konsumenta. W ramach operacji będzie zakupiony sprzęt wykorzystywany przy produkcji sortowaniu i sprzedaży ziemniaków oraz warzyw w tym środki transportu.
Project description
The consortium consists of farmers producing table potatoes, vegetables, red beet juice, sunflower oil and biscuits. The aim of the grup is to reposition our market presence by widening the offer and to increase the sales of our owm products under one logo. The joint action in marketing and advertising will enable to manufacture and sell more goods if unified parameters. In order to satisfy the market demand, the market demand, the group uses several sales models: 1) the direct sales from the field or storehouse, where the client chooses the goods himself; 2) traditional sales in marketplaces; 3) the Consortium will offer the products at the Podlaski e- bazarek and its own website; 4) the next from is the direct delivery to the consumer. the project invoves the purchase of equimpment to produce, sort and sell potatoes and vegetables including the menans of transport.

Dlaczego my?

Dbałość o jak najwyższą jakość produktu to nasz priorytet. Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, tak aby świeże produkty, które oferuje nasza grupa trafiały bezpośrednio do konsumentów finalnych tworząc tym samym krótki łańcuch dostaw, czyli tzw. rolnik-konsument. Pragniemy, aby oferowane przez nas produkty dotarły do Państwa w jak najkrótszym czasie oraz jak najwyższej jakości
kontakt